Foksal Endorfina | Serwis pełen Endorfin

Finanse

Ryzyko inwestycyjne a bezpieczeństwo: Znalezienie równowagi dla spokojnej emerytury

Ryzyko inwestycyjne a bezpieczeństwo: Znalezienie równowagi dla spokojnej emerytury

Oszczędzanie na emeryturę wymaga szczególnej ostrożności. Budując swój „emerycki portfel” trzeba powściągnąć zdrową i pożądaną na rynku kapitałowym chciwość stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo.

Po pierwsze, rozważając odkładanie pieniędzy na czas po zakończeniu aktywności zawodowej dajmy sobie spokój z inwestowaniem w najbardziej ryzykowne aktywa w rodzaju kryptowalut. Medialne doniesienia na temat tego – jak to się czasem określa – „złota XXI wieku” brzmią czasem kusząco, ale warto mieć na uwadze, że rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, a wahania notowań mogą przyprawić o zawał serca ludzi o najtwardszej psychice. Ryzyko związane z inwestowaniem w kryptowaluty jest zbyt duże, aby to właśnie temu rynkowi powierzać nasze najważniejsze oszczędności.

Na drugim biegunie są depozyty bankowe. W ich wypadku bezpieczeństwo mamy zagwarantowane jeśli tylko wybraliśmy odpowiednio stabilny bank. Ale jest ono okupione ryzykiem, że nasze oszczędności nie tylko nie będą rosły, ale wręcz będą traciły swoją realną wartość. Mamy z tym do czynienia obecnie, w warunkach relatywnie wysokiej inflacji. Jej poziom obecnie spada, ale wraz z tym idzie spadek oprocentowania depozytów bankowych i nasze pieniądze spoczywające w bankach są warte coraz mniej. A pamiętajmy, że oszczędzanie na emeryturę oznacza wieloletni horyzont czasowy i dzisiaj nie sposób przewidzieć czy inflacja – na to zagrożenie wskazuje wielu ekonomistów – ponownie nie wybuchnie.

Dywersyfikacja i ostrożność

W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydają się fundusze inwestycyjne. Rzecz jasna tutaj także istnieje wiele ryzyk, ale łatwo można je ograniczyć w odpowiedni sposób budując swój portfel inwestycyjny.

Przede wszystkim poświęćmy dużo uwagi dywersyfikacji. Część naszego „emeryckiego portfela” – dużą część! – powinny stanowić fundusze obligacyjne, przy czym ta część portfela powinna być przeważona na rzecz funduszy inwestujących w obligacje skarbowe. Zaletą tej części portfela będzie nie tylko jego większe bezpieczeństwo, ale także stabilizacja całej naszej inwestycji.

Bardziej ryzykowne są fundusze akcji, ale tutaj także możemy wiele zrobić, aby ograniczyć ryzyko. Chodzi o takie fundusze, które inwestują w akcje dużych, stabilnych spółek, mające dominującą pozycję na swoich rynkach, dobrze zarządzane, umiejętnie wykorzystujące koniunkturę. Co do zasady powinno to skutkować może nie eksplozją wartości całego portfela, ale jednak stabilnym i bezpiecznym wspinaniem się wycen naszych jednostek uczestnictwa w górę.

Warto też rozważyć umieszczenie w portfelu funduszu mieszanego, który łączy w sobie zalety inwestycji w akcje i obligacje. Z kolei inwestorzy, którzy mają większą tolerancję na ryzyko mogą niewielką część portfela przeznaczyć na bardziej ryzykowne inwestycje licząc, że w długiej perspektywie przyniesie to dużą finansową premię. „Niewielką część”, czyli w granicach 5% jego wartości.

Aktywność jest niezbędna

Choć oszczędzanie na emeryturę jest procesem długoletnim, to nie oznacza to, że możemy się naszym „emeryckim portfelem” nie interesować. Przeciwnie. Warto co kilka miesięcy robić jego przegląd uwzględniając zmiany w gospodarce i koniunkturę na rynku. Nie chodzi o emocjonalne reakcje, podejmowanie decyzji pod wpływem medialnych doniesień, a raczej o korekty wynikające z sytuacji w gospodarce, w tym przede wszystkim pojawianie się nowych megatrendów. Pamiętajmy bowiem, że gospodarka światowa się zmienia, a w ostatnim czasie te zmiany bardzo przyspieszyły i to co dzisiaj wydaje się pewną i intratną inwestycją za dziesięć lat może być już zupełnie nieopłacalne. Oczywiście możemy tu liczyć na pomoc zarządzających funduszami, ale ostateczne decyzje i ostateczna odpowiedzialność spoczywa na nas.

Budując swój portfel inwestycyjny warto oprzeć się na subfunduszach w ramach jednego lub dwóch funduszach inwestycyjnych otwartych. Pozwala to między innymi na oszczędzanie na opłatach i podatkach, gdy sytuacja rynkowa zmusi nas do dokonania bardziej radykalnych zmianach w naszym portfelu.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Udostępnij

O autorze

Mówią na mnie czatek.
Czatek to też mój pseudonim dziennikarski.